Diensten

Op deze pagina kunt u nalezen wat wij voor u kunnen betekenen, wanneer u behoeft heeft aan onze (directe) ondersteuning.

Onze focus ligt 100% op de 3 gebieden: Identiteit, Beveiliging en/of Herstel.

Vanuit die 3 gebieden werken we met name met Microsoft technologien met, waar van toepassing, ondersteuning van derde partij oplossingen ter verrijking van bestaande functionaliteit of het toevoegen van nieuwe functionaliteiten.

Het werken met die Microsoft technologien richt zich op:

 • (Her)Ontwerpen (technisch en proces);
 • Consolidaties/migraties/upgrades;
 • Implementaties;
 • Reviews/second opinions;
 • Troubleshooting;
 • Security scans
 • Herstel op meerdere niveaus waar van toepassing incl. incident respons;
 • Coachen/trainen.

Microsoft Technologiën – Cloud:

 • Azure AD (AAD);
 • Privileged Identity Management (PIM);
 • Identity Protection (IP);
 • Self-Service Password Reset (SSPR);
 • Multifactor Authentication (MFA);
 • Conditional Access (CA);
 • Business-To-Business (B2B);
 • Business-To-Consumer (B2C);
 • Access Reviews;
 • … en meer.

Microsoft Technologiën – Hybride:

 • Azure AD Connect;
 • Application Proxy;
 • Active Directory Federation Services (ADFS).

Microsoft Technologiën – On-premises:

 • Active Directory Domain Services (ADDS);
 • Active Directory Lightweight Directory Services (ADLDS);
 • Forefront Identity Manager (FIM) / Microsoft Identity Manager (MIM);
 • Privileged Access Workstations (PAWs).

Microsoft Technologiën – Algemeen:

 • PowerShell.

Afgezien van de waan van de dag, bent u in staat de volgende stellingen positief te bevestigen?

 • Ik weet wat de beveiligingsstatus is van mijn/onze kern identiteitssystemen;
 • Ik weet dat ik/we backups kan/kunnen herstellen, of acties ongedaan kan/kunnen maken indien dat nodig mocht zijn;
 • Ik weet dat ik/we herstelplannen hebben voor onze kern identiteitssystemen EN die ook regelmatig/periodiek testen.

Indien op minstens 1 van de stellingen het antwoord NEE is, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kunnen dan evt. samen bespreken/kijken hoe we die stellingen wel positief kunnen bevestigen.

Wilt u gewoon over het algemeen meer over ons weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

KvK: 78.70.27.20 || BTW ID: NL002970959B74

Tenzij anders vermeld en/of overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.