Over Ons

Wij zijn een op technologie gericht bedrijf dat oplossingen voor klanten op de juiste manier en op het juiste moment implementeert door middel van een agile gedachtegang. Vertrouwen, toewijding, passie, kritische blik en transparantie zijn belangrijke pijlers voor ons om het werk uit te voeren dat we voor klanten mogen doen. Ons werk is erop gericht om proactief meerwaarde voor de klant te leveren en het echte probleem op een gefaseerde agile manier op te lossen. Wij hebben de benodigde kennis in huis, gebruiken de juiste tools op het juiste moment en leveren op tijd zoals is afgesproken. In plaats van na lange tijd een eindresultaat te leveren, leveren wij i.v.m. zichtbaarheid het liefst zo snel mogelijk incl. evt. laaghangend fruit rekening houdend met de gebruikers en de technische omgeving waarin ze werken. Beveiliging wordt niet achteraf toegevoegd, maar is altijd direct vanaf het begin een onderdeel van de oplossing. Voor uw eigen organisatie vinden wij dat uw collega’s het werk zelfstandig moeten kunnen doen. Kennisdeling en coaching, waar nodig, maken daarom altijd deel uit van de opdracht.

Andere kerngedachten van onze manier van werken zijn:

  • Open en eerlijke communicatie;
  • Feedback geven en ontvangen;
  • Agile/scrum werkmethodiek t.b.v. snelle en zichtbare oplevering van (oplossings) componenten;
  • Pragmatisch werken/rapporteren waar mogelijk, detail waar nodig;
  • Verandering is enige constante, adequate reactie op voorziene en onvoorziene veranderingen is de enige oplossing;
  • Zoveel als mogelijk automatiseren van (frequente) repetitieve taken/acties;
  • Cloudgebaseerde tools en technologie hebben de voorkeur boven on-premises tools en technologie, tenzij echt niet mogelijk/ beschikbaar.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te praten over eventuele uitdagingen die u heeft en om te zien hoe we u van dienst kunnen zijn.

KvK: 78.70.27.20 || BTW ID: NL002970959B74

Tenzij anders vermeld en/of overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.